ERFD Logo
20 February 2018

फोन नं. ०२१–४६०२२४, ४६००७८

Directorate of Forests, Biratnagar, View on Map

 

प्रतिबेदन

Monitoring Report of Morang District - Download Now

 

Hotspot Report Siraha Saptari:

1. Bisayasuchi and cover page

2. Hotsport Report :

 

निजी वन वृक्षारोपण क्षेत्र गौरीगञ्ज झापामा गरिएको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन:

1. Cover page

2. Bisayasuchi

3. Report

 

 

मोरङ्ग जिल्लामा साझेदारी तथा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन नर्सरीको अनुगमन प्रतिवेदन:

01. Cover Page

02. Bisaya Suchi

03. Monitoring Report of Morang (Belbari_Salakpur) 2073

 

Report of 2073/74

 

क्षेत्रीय निर्देशक


किशोर चन्द्र गौतम

ब्रोसर

सूचना तथा समाचारहरु